Många frivilliga är det...

Vi ser de överallt på stan, de ljusblåklädda volontärerna som hjälper till med allt från att visa vägen till vissa säkerhetskontroller, oftast med glada leenden och den största välvilligheten ni kan tänka er. Men de är många, för många tycker vissa av truppernas ansvariga, däribland Sverige, som påpekat för Internationella Olympiska kommittén, IOK, och andra ansvariga att volontärerna ibland är i vägen i presszoner och annorstädes, de är helt enkelt för många på vissa platser...

En annan sak är att de inte får uttala sig. Mina försök att få någon av de tusentals frivilliga att berätta (i en radiomikrofon) hur det är att jobba med OS möts alltid av ett leende och beskedet - "vi får inte uttala oss, prata med min överordnande". Nej, det vill jag inte... och undrar verkligen över IOKs järnhand och den tystnadsplikt de tvingar underhuggarna till. Inte speciellt i takt med det "öppna OS" som det talas om...

Anders Ask, anders.ask@sr.se