Advokater avråder från dyra stämningar

I går avkunnades en dom där en 17-årig autistisk pojke skulle betala rättegångkostnader på 900 000 kronor. Det är inte ovanligt att privatpersoner får stå för stora kostnader i samband med rättsprocesser.

Motparten i fallet med den autistiska pojken, Trygg-Hansa, valde att efterskänka rättegångskostnaderna.

I vissa fall rekommenderar advokaterna enskilda att inte stämma av ekonomiska skäl. Magnus Jansson är advokat med inriktning på civilrättsliga tvister.

– Det är inte ovanligt, vågar jag påstå, att advokater regelmässigt avråder klienter från att väcka talan. Inte för att man tycker att de juridiska argumenten brister utan för att ekonomin brister, säger Magnus Jansson.

Under många år har föräldrarna till en autistisk pojke varit i rättslig process mot sitt försäkringsbolag som de anser inte betalat den ersättning som pojken ska ha rätt till.

Både i tingsrätten och hovrätten förlorade de och pojken dömdes att betala motpartens rättegångskostnader på nästan 900 000 kronor.

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har beslutat att efterskänka kostnaderna, men domen att pojken inte får någon invaliditetsersättning står fast.

I tingsrätten hade familjen advokat, som delvis betalades genom rättsskyddet, men i hovrätten valde familjen, av ekonomiska skäl, att föra sin egen talan.

Gerthrud Rees är pojkens mamma och hon säger så här om sina funderingar att gå vidare trots att de inte hade någon advokat.

– Det är klart att vi tänkte på det. Pengarna från hemförsäkringens rättsskydd var förbrukade och staten ger inte en krona, så det var en chansning, säger Gerthrud Rees.

Rättsskyddet ingår i hemförsäkringen och betalar kostnader för advokat och vid förlust i rättegången också för motpartens kostnader upp till maxbeloppet som är mellan 75 000 och 200 000 kronor. Den enskilde måste betala 20 procent i självrisk.

Den som saknar rättskyddsförsäkring kan i stället ha rätt till, beroende på inkomst, rättshjälp från staten som bekostar en advokat för upp till 100 timmars arbete.

På advokatsamfundet säger de att det inte är ovanligt att enskilda får betala stora kostnader i samband med rättsprocesser, och de önskar förändringar av dagens regler.

– Rättshjälpen borde utvidgas och även i rättsskyddet borde det finnas utrymme för större generositet. Försäkringsbolagen tycker inte att det här är någon storsäljare, rättsskyddsförsäkringar, så där är jag kanske inte så hoppfull, säger Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet.

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se