Flera bakslag för homosexuella i Afrika

I flera afrikanska länder har kampen för homosexuellas och bi- och transpersoners lika rättigheter mött flera bakslag på senaste tiden.

I till exempel Uganda diskuteras en ny strängare lag för homosexualitet och i Malawi och Kenya har homosexuella attackerats.

I Sydafrika med liberala lagar som tillåter homosexualitet säger chefen för en organisation för homosexuellas rättigheter, Phuma Mtetwa, att religionen spelar en stor roll för den växande homofobin.

– I Uganda har kyrkan infiltrerat sig på parlamentarisk nivå. Det är oroande, säger Phuma Mtetwa, som menar att amerikanska evangelister som pratar om att "bota homosexualitet" har påverkat den minister som har föreslagit lagändringen om skärpta straff.

I Malawi har ett homosexuellt par som ingick ett symboliskt äktenskap i december ställts inför rätta och riskerar nu 14 års fängelse.

I en muslimsk stad i Kenya har ett rykte om ett homosexuellt äktenskap lett till attacker på personer som har påståtts vara homosexuella.

Många afrikanska samhällen är djupt konservativa och djupt kristna och i Uganda liksom i Malawi och Kenya är det gamla brittiska sodomilagar från tiden som länderna var kolonialiserade som fortfarande gäller.

Problemet är att lagarna samtidigt strider mot lagar som skyddar de mänskliga rättigheterna och allas rätt till lika värde.

Medan stöddemonstrationer har hållits för lagförslaget i Uganda, så har det också mötts av kraftfulla internationella protester.

Det har lett till att förslaget har mildrats så att det strängaste straffet inte längre är dödstraff, utan istället långa fängelsestraff.

Även om bakslagen fortfarande är många så ser aktivisten Phuma Mtetwa att kampen för mänskliga rättigheter kommer att ta lång tid.

– Det viktigaste är att avskaffa de gamla sodomilagarna. Vi kommer att fortsätta kampen även om folk kommer att dö och skadas på vägen, men det är en kamp för hela mänskligheten, säger hon.

Margareta Svensson, Johannesburg
margareta.svensson@sr.se