Ny teknik spårar otillåtet uran

Oron för att Iran kan vara på väg att tillverka kärnvapen har ökat i och med att innehållet i en hemlig rapport från det Internationella Atomenergiorganet IAEA läckt ut.Samtidigt vässas tekniken för att spåra otillåten verksamhet på kärnenergiområdet.

Under året byggs ett nytt laboratorium upp i tyska Karlsruhe. Härifrån ska man kunna ge både snabbare och säkrare provsvar när misstänkta fall utreds.

– Möjligheten att upptäcka olaglig aktivitet på kärnenergiområdet har ökat, säger Klaus Lützenkirchen. Han är chef för EU:s forskningsinstiut för kärnsäkerhet, som tillsammans med den europeiska organisationen för kärnenergi Euratom kommer att satsa på det nya laboratoriet.

Här ska man använda sig av ny teknologi, som testats bland annat i Sverige. Den gör att både precisionen och tillförlitligheten i provsvaren förbättras, berättar Klaus Lützenkirchen, på den pågående vetenskapskonferensen AAAS i San Diego i USA.

– Med den nya metoden kommer vi ännu säkrare än tidigare kunna säga om vi hittat uran, säger Klaus Lützenkirchen.

Experternas uppgift är att spåra radioaktiva partiklar i de prover med dammrester som kommer från platser som Internationella Atomenergiorganet IAEA vill undersöka. Partiklarna är så små att de knappt går att se med blotta ögat ens i mikroskop, och jobbet kan liknas vid att hitta en nål i en höstack.

Bättre undersökningsmetoder kommer att underlätta jobbet att avslöja icke tillåten aktivitet, säger Diane Fischer som är senior analytiker på IAEA.

Men ny teknik löser inte alla problem. När det gäller länder som till exempel Iran så är det trots allt allt möjligheten att få tillträde och göra inspektioner som betyder mest, säger Klaus Lützenkirchen.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se