Moderaternas Stockholmslista klubbad

Moderaterna i Stockholms stad har nu slagit fast sina valsedlar inför valet i höst. Tidigare har sju kandidater till partiets kommun- och riksdaglistor hoppat av efter anklagelser om oetiskt agerande vad gäller medlemsvärvning och lokala provval.

Men den diskussionen var försvunnen när riksdagslistan fastslogs i förmiddags. Christer G Wennerholm har lett nomineringskommitténs arbete.

– Det har ju varit en vanlig diskussion om hur vi komponerar listan geografiskt över staden och mellan kön, säger Christer G Wennerholm.

Nomineringskommittéernas förslag till riksdags-, landstings- och kommunslistor ändrades inte alls av dagens nomineringsstämma.

Den senaste veckan har präglats av mediauppgifter om hur en grupp moderater anmält nya medlemmar från Tensta-Rinkeby till partiet som egentligen en annan moderat värvat och samtliga inblandade fick anmärkningsvärt höga resultat i partiets interna provval där.

Totalt har sju personer avstått från att kandidera. Men några ytterligare effekter på partiets listor blev det alltså inte.

Landstingsrådet Christer G Wennerholm fick också många röster vid provvalet till landstinget i Tensta-Rinkeby men friades i går från fuskanklagelser av partiets utredning.

Och han har själv en tydlig förklaring till sina många röster.

– Nu ska jag säga något fruktansvärt osvenskt. Det beror på att jag är så bra. Folk gillar mig. Folk har gett mig mycket stöd över hela stan och det skiljer någon procentenhet mellan de olika kretsarna, säger Christer G Wennerholm.

Väldigt få ombud vid dagens stämma vill tala om den senaste tidens händelser. Men de få som vill säga något tror bara att det påverkar partiet marginellt.

– Jag tror att det vore naivt att säga att det stärker vårt förtroende här och nu. Men däremot så har vi bevisat att vi är fullt kapabla att hantera den här typen av kriser och långsiktigt så kommer det att stärka Moderaterna och inte försvaga oss, säger Olle Jörgen Persson.

Men borgarrådet Ulla Hamilton, som också fick många röster i Tensta-Rinkeby men friades i partiets utredning, är oroad över att händelserna skadar förtroendet mellan aktiva moderater i Stockholms stad.

– Det har ju läckts väldigt mycket. Det har varit uppenbart i de mediaskriverier som har varit. Där måste vi jobba internt inom partiet med att återskapa förtroendet mellan moderater, säger borgarrådet i Stockholm Ulla Hamilton.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se