Boverket observant på vinterns takras

Den senaste tidens upprepade takras gör att Boverket nu följer vad som händer, för att se vad som orsakar rasen.

– Väldigt många fall är ju att det är dimensioneringsfel och utförandefel och brist på underhåll. Det är väldigt viktigt att fastighetsägarna besiktigar och tittar på sina byggnader. Vet de att de är lågt dimensionerade för snötyngden så bör man ju skotta, säger Nikolai Tolstoy, enhetschef på Boverket.

Boverket bedömer att normer och regler för hur tak ska byggas är tillräckliga. Tak ska klara mycket mer snö än vad som kommit hittills.

– Det här är kanske en snö som uppkommer vart tionde år som vi har just nu. Då kan det ju bli problem på en del tak som vi har sett och många tak har rasat, vilket är väldigt olyckligt. Men alla tak ska ju vara dimensionerade för en snölast som uppträder vart femtionde år. Så vi har inte fått några extrema snömängder mot vad det ska vara dimensionerat för

Boverket undersöker nu varför tak rasat in, för att kunna informera om svaga punkter och brister till exempel. Nikolai Tolstoy ger råd till alla oroliga fastighetsägare.

– Man ska titta på sitt hus och se på om det finns några onormala nedböjningar under bjälklag, eller om dörrar och fönster är svårare att stänga och öppna - att man ser signaler om det knarrar på ett annat sätt än det har gjort tidigare, säger Nikolai Tolstoy.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se