Grekisk tullstrejk stoppad av domstol

Strejken bland tulltjänstemännen i Grekland har avblåsts sedan en domstol slagit fast att den var olaglig. Strejken inleddes i tisdags och har orsakat bränslebrist på bensinstationer runt om i landet.

Tulltjänstemännen lade ned arbetet i tisdags och hade sagt att de skulle fortsätta att strejka åtminstone till mitten av nästa vecka.

Tullarnas fackförbund, med 3 200 medlemmar, protesterar mot de nedskärningar som regeringen tillkännagivit för att försöka rädda Grekland ur den svåra ekonomiska krisen.

På onsdag planerar landets två största fackförbund en landsomfattande strejk i protest mot åtstramningarna.