Älgar i söder rör sig mindre än de i norr

Älgarna i södra Sverige rör sig inte alls över lika stora ytor som älgarna i den norra delen av landet. Det visar en rapport från Sydälg Växjö. (SR Kronoberg)