Skolor kan stängas i Västergötland

Tre kommuner i Sjuhärad stänger sina idrottshallar på grund av snöläget. Det finns även planer på att stänga skolor. 
(SR Sjuhärad)