Karolinska vill behålla hjärtbyten

Uppdaterad: 17:15
Karolinska sjukhusets thoraxklinik tänker fortsätta att utföra hjärttransplantationer, trots Rikssjukvårdsnämndens beslut i förra veckan.

Rikssjukvårdsnämndens beslut grundar sig på ett underlag som inte är korrekt och som skrivits av en partisk utredare, säger Jan Hultman, verksamhetschef vid Karolinskas thoraxklinik.

– Vi tycker att utredningen är dålig. Vi har svårt att följa resonemanget i den här utredningen. Vi ser ingen riktig logik mellan de fakta som läggs fram och den rangordning som utredaren gör. Vi tycker att det haltar.

Bråket om var landets hjärttransplantationer ska ske fortsätter. Läkarna vid thorax på Karolinska anser att utredaren och ekonomen Robert Wenglén från Lunds universitet, först haft i uppdrag att förbättra transplantationsverksamheten i Lund för att sedan själv utvärdera den för Socialstyrelsens räkning.

Det var okänt för Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm som nu ska granska frågan om jäv närmare. Men han anser ändå att Rikssjukvårdsnämndens beslut måste följas.

– Om ett landsting skulle vägra följa nämndens beslut måste vi titta närmare på vilka lagkrav som vi har för att kunna följa de beslut som de har varit med och fattat.

Landstingsstyrelsen i Stockholmslandstinget ska nu pröva frågan juridiskt för att se om man måste följa beslutet.

På Sveriges kommuner och landsting säger Göran Stiernstedt att det är olyckligt att det blir så turbulent diskussion runt frågan om hjärttransplantationer och att det visar behovet att hitta ett nytt system för den högspecialiserade vården.

Men på Karolinskas thorax ska hjärttransplantationerna fortsätta, säger Jan Hultman.

– Som det ser ut nu är svaret ja på den frågan.

Ekot har sökt utredaren Robert Wenglén, utan att lyckas nå honom.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se