sj:s vd om tågkaoset

"Krävs 120 000 lass för att få bort snön"

Uppdaterad: 16:00
Igensnöade spår, fastfrusna växlar och nedisade tåg ligger bakom de senaste dagarnas kaos i tågtrafiken. Enligt SJ:s vd Jan Forsberg är tågen inte anpassade för den här typen av väder.

SJ:s högsta ledning kallade i dag till presskonferens för att möta den kraftiga kritiken och irritationen från många av de tusentals passagerare som drabbats.

SJ:s vd Jan Forsberg underströk att tågen inte är anpassade för den här typen av sträng vinter.

– Enligt SMHI är det här den värsta vintern sedan 1986 i den här regionen och vi har låga temperaturer över hela landet. Just kombinationen med stark kyla, stora snömängder och hög luftfuktighet är järnvägens riktiga akilleshäl, säger han.

Att tågen inte går som de ska beror enligt Jan Forsberg på det extrema vädret som ger igensnöade spår, fastfrusna växlar och nedisade tåg. Under en arbetsdag drar ett tåg på sig 20-30 ton is.

– Isen måste smältas bort från tågen. Det tar flera timmar. Det är stora ismängder som ska hanteras.

– En sådan här vinter har vi konstaterat stora snömängder i skogarna. Flera vilda djur söker sig då upp på spåren i jakt på mat vilket innebär att vi sedan december kört på ungefär 100 älgar. Efter en krock måste fordonet stå på verkstad i en vecka.

I Hallsberg har det kommit enorma mängder snö. För att forsla bort all snö från bangården krävs enigt Jan Forsberg 120 000 lastbilslass.

– Vi ställs inför stora utmaningar en vinter som denna, säger han.

Jan Forsberg kritiserade regeringen som han menar har del i det som nu sker genom att för lite pengar satsas på underhåll av järnvägarna.

– Vi påpekade redan 2005 för regeringen att nätet är överlastat och behöver byggas ut. Sverige är näst sämst i Europa på att satsa pengar på löpande drift av järnvägsnätet.

Jan Forsberg övergick sedan i att tala om vad SJ gör i det trafikkaos som råder.

– Vi bemannar upp så mycket vi kan. Vi har extraöppet i kundtjänster. Vi försöker nå resande med sms och röstmeddelanden. Vi har folk på perronger och avgångshallar. Stockholm central har öppet dygnet runt.

– Vi transporterar över 100 000 resenärer varje dag. Under en period som den här ökar mängden kundärenden mer än det dubbla. Vi får då extremt svårt att hjälpa alla på det sätt vi önskar.

– Vi fortsätter med förstärkt information via webben och sms.

Enligt Jan Forsberg kommer tågen inför kommande vintersäsonger att behandlas så att de blir mindre känsliga för isbildning.

– Vi har också beställt 20 nya tåg som levereras nästa år. Vi kommer då få mer tågkapacitet som kan vara värdefullt när trafiken behöver bedrivas på det sätt som det görs i dag.

Trafikläget just nu är enligt Jan Forsberg kraftigt reducerat.

– Vi kommer att köra varannan timmestrafik mellan Stockholm och Göteborg hela veckan. X2000 går alltså från varje timmestrafik till varannan timmestrafik. Så kommer det vara tills trafiken är i balans igen.

Jan Forsberg beklagar att alla inte kan få den hjälp de önskar av SJ.

– Vi beklagar för alla som reser med oss att vi inte kan hjälpa alla och en var. Vi gör allt vi kan och mer därtill för att använda de resurser vi har i största möjliga utsträckning.

SJ ersätter inte förlorade arbetsinkomster för dem som inte kunnat ta sig till jobbet.

– Det finns nog väldigt få företag som kompenserar för eventuella konsekvenser av att man inte kommit fram i tid.

– Vi kommer dock med stor sannolikhet att ersätta de flesta taxiresorna.

SJ har fått mycket kritik för att informationen om trafiksituationen varit dålig. Jan Forsberg håller med om att informationen till drabbade resenärer varit bristfällig.

– Resenärernas krav på att informationen är rätt i mängd och rätt i sak är oerhört viktigt. Vår organisation räcker inte till vid den här typen av trafikstörningar. En normal vinter hanterar vi omkring 300 000 kundärenden, i år handlar det om 560 000 ärenden.

– Vi kommer att jobba med att förbättra vårt system för den här typen av störningar. Så länge kommer vi att jobba med att den information som finns på vår hemsida är så aktuell som möjligt.

Även Banverket som ska hålla spåren rena från snö har tampats med stora kapacitetsproblem.

– De har inte heller räckt till. För att lösa det här problemet en gång för alla behövs det investeras i teknik och löpande drift och underhåll. Annars får man laga gamla trasiga saker varje år och det är inte hållbart.

När SJ:s tåg kommer att gå enligt tidtabell är oklart enligt Jan Forsberg.

– Vi försöker hålla oss ajour med spårläget just nu. Vår ambition är att successivt öka trafiken så fort spåren är farbara. Men vi komemr att behöva reparera våra skadade tåg under mars månad och vi har ett stort efterarbete att göra.

– Alla bör hålla sig informerade via våra informationskanaler.

Sofia Eriksson
sofia.eriksson@sr.se