Grälar om olja vid Falklandsöarna

Spänningarna mellan Argentina och Storbritannien ökar igen. Det är återigen Falklandsöarna som är i fokus, men den här gången handlar det om olja.

Ett brittiskt oljeföretag vill borra efter olja utanför öarna, vilket Argentina motsätter sig. Och det finns olja i området, säger Ulf Svahn vd för Svenska Petroleuminstitutet.

– Ja, det vet vi att det gör. Det är borrat sex gånger utanför den norra delen och man har hittat olja, dock inte i kommersialiserbara mängder just nu. Dessutom finns det olja längre in mot den argentinska kusten, så området innehåller olja och gas.

Shell har hittat olja där tidigare men valt att inte ta upp den. Ulf Svahn säger att han inte helt säkert kan veta varför man inte gjort det utan bara spekulera.

– Det kan beror på att de har andra fynd som ger en högre avkastning. Det finns också vissa geologiska signaler om att det inte är helt hundraprocentigt där nere.

Falklandsöarna är en brittisk koloni och producerar ingen olja i dag, men flera brittiska företag vill alltså borra efter olja norr om öarna nu.

Det brittiska oljeföretaget Desire Petroleum, räknar med att det ska finna runt 60 miljarder fat, men bara en mindre del av det skulle vara kommersialiserbart, skriver nyhetsbyrån AFP.

Argentina anser att Falklandsöarna tillhör Argentina och senast 1982 försökte landet ta tillbaka öarna från Storbritannien.

De nuvarande brittiska försöken att hitta olja har irriterat Argentina ytterligare och landet har trappat upp grälen genom att kräva att alla fartyg som åker till Falklandsöarna från Argentina måste ansöka om tillstånd först. Argentina har även uppmanat andra latinamerikanska länder att göra samma sak.

Matilda Durehed
matilda.durehed@sr.se