EU väntar på Greklandsbesked

Problemen med den grekiska statsskulden och euron fortsätter. Nya strejker är på väg och i veckan ska Grekland omplacera ett stort lån som ska finansiera en del av den växande skulden, och EU-kommissionen väntar på en del besked.

EU-kommissionen väntar på att Grekland ska redovisa hur olika finansiella transaktioner utnyttjats för att förbättra bilden av landets ekonomi.

Den information Grekland hittills lämnat räcker inte. Det säger EU-kommissionens ekonomiske talesman Amadeu Altafaj efter ett möte tidigare i dag. Mer uppgifter skulle ha kommit i fredags, en då sades det att en strejk i Grekland försenat informationen. Men inom kort ska den alltså vara på in.

Det handlar om hur Grekland med hjälp av bland annat internationella investmentbanker upprättat olika finansiella instrument eller derivat som på vissa villkor ger rätt att till exempel växla euro mot andra valutor, ta upp lån som inte redovisas som en skuld och i stället under en viss period syns som en räntebetalning. Och att finansiella derivat på det sättet kan ha hjälpt till att försköna bilden av landets statskuld och underskott i sin budget.

Den här tekniken är inte ny utan har använts inför starten av euron och valutunionen - inte bara av Grekland utan av ett antal euroländer som gjort det för att kvala in på villkoren som villkoren som då gällde och som gäller nu. Något som också underlättats av EU-kommissionen ibland varit otydlig i vad som definieras som skulder och tillgångar i euroländernas ekonomiska redovisning. Något som nu slår tillbaka på de finansiella marknaderna som misstro mot valutaunionen och mot förtroendet för euron.

Frågetecknen hopas därför när Grekland ska förnya gamla lån på statskulden. Och där en fråga är om euroländerna enigt eller oenigt vill eller inte vill, tvingas eller inte tvingas att backa upp Grekland med ett större eller mindre nödlån.

Allt medan nya grekiska strejker och protester är på väg mot regeringens försök att räta upp landets ekonomi.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se