Trögt med fler kvinnor på M-listor

Kvinnorna har svårt att avancera på Moderaternas valsedlar. Trots att partiets stämma bestämt att man ska arbeta för en jämnare könsfördelning, skulle Moderaterna bara få en kvinnlig riksdagsledamot till om valresultat blev detsamma vid valet i september som valet 2006.

Partisekreterare Per Schlingmann är ändå nöjd.

– Vi är ju väldigt nöjda med att vi kan visa upp en valsedel med personer på valbar plats med god könsfördelning.

På stämman 2007 sa ni att ni skulle arbeta för en jämnare könsfördelning 2010. Varför har den ambitionen inte fått större genomslag?

– Vi har lyckats med könsfördelningen, skulle jag vilja säga, när det gäller valsedlar till riksdagen. Vi eftersträvar ju inte att det ska vara exakt 50/50, utan vi har sagt att 40 procent är en bra volym. Därför att det skapar en kritisk massa, säger Per Schlingmann.

Vid valet 2006 fick Moderaterna 97 mandat, och 42 kvinnliga moderater tog plats i riksdagen. Nu är partiets valsedlar inför valet i september klara, och Ekot har gått igenom könsfördelningen.

Om valresultatet skulle bli exakt detsamma som 2006, så skulle Moderaterna i år få 43 kvinnliga riksdagsledmöter. En begränsad ökning med tanke på att partistämman 2007 slog fast att partiet ska arbeta för en jämnare könsfördelning till 2010.

Sven Otto Littorin, som var partisekrerare 2006, var besviken på fördelningen då.

– Ja, det är ju naturligtvis inte tillräckligt bra. Jag är glad att det har blivit bättre, säger Sven Otto Littorin.

Men Per Schlingmann tycker inte att det skulle ha något värde i sig om partiet hade en majoritet kvinnor på valsedeln.

– Nej, det är inget egenvärde, utan vi är nöjda med det faktum att vi har valsedlar där över 40 procent är kvinnor, säger han.

Om man tittar på alla som står på Moderaternas riksdagslistor så är könsfördelningen något jämnare i år än 2006. Då var det 37 procent kvinnor på listorna, i år är det 41 procent.

Klart är att partiets länsförbund gjort olika prioriteringar. Vissa distrikt har helt jämn könsfördelning på sina listor, medan andra bara har en fjärdedel kvinnor.

På listan i Stockholms stad är det en majoritet kvinnor på valbar plats, medan Malmö bara har män i topp. Men Per Schlingmann vill inte kritisera det.

– Jag kan ju inte gå in och kommentera en enskild kommun, eller en enskild valkrets. Utan det viktiga är att vi har en tydlig rörelse, och vår rörelse är i riktning mot att mycket, mycket bredare representera hela Sverige, säger Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se