EU vill säga upp fiskeavtal med Marocko

EU:s fiskeavtal med Marocko strider mot folkrätten. Det har Europaparlamentets juridiska experter kommit fram till. I dag ska experternas tidigare hemlighållna utlåtande diskuteras i parlamentets fiskeriutskott, där miljöpartisten Isabella Lövin sitter med.

– En av grunderna för att det ska stämma med internationell rätt är att inkomsterna från avtalet ska komma västsaharierna till del. Och parlamentets lagliga avdelning har undersökt och inte hittat några som helst bevis för att det kommer västsaharierna till del. Därför anser man att det här avtalet bör sägas upp, eller åtminstone omförhandlas.

EU:s fiskeavtal med Marocko trädde i kraft 2006, mot Sveriges vilja. Avtalet innebär att europeiska fiskefartyg får fiska utanför Marockos och Västsaharas kust, mot att Marocko får stöd från EU till sin fiskeindustri.

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975, då den forna spanska kolonialmakten drog sig ur landet. Inget land har dock formellt erkänt Marockos annektering. 

Enligt principen om folkens rätt till självbestämmande ska ett folk kunna påverka hur utvinning av naturresurser inom dess territorium sker, och eventuella inkomster ska komma folket till del. Så är dock inte fallet när det gäller EU:s fiskeavtal med Marocko, det menar både oberoende folkrättsexperter och människorättsaktivister.

Enligt avtalet ska inkomsterna från fisket komma det västsahariska folket till del. Men vi har inte fått någonting, säger den västsahariske människorättskämpen Dahha Rahmouni när jag träffar honom i hans hem i utkanten av El Aaiún i det ockuperade Västsahara.

Han häller upp lite mynta-te och konstaterar att avtalet är illegalt. Han hoppas ändå att EU nu, med utlåtandet från Europaparlamentets juridiska experter som grund, ska göra som USA och exkludera vattnen utanför Västsahara ur avtalet.

Anja Sahlberg
anja.sahlberg@sr.se