Tysk oro för hur Grekland påverkar euron

I den tyska debatten växer oron över eurons framtid som en följd av en hotande grekisk statsbankrutt. Flera ledande tyska ekonomer som Ekot talat med tror att euron kan räddas bara med ett fördjupat ekonomiskt politiska samarbete mellan länderna i den europeiska valutaunionen.

– Vi behöver en starkare politisk union, säger han. Problemen med euron tvingar oss till det, säger Hans-Werner Sinn, chef för det ekonomiska institutet Ifo i München.

Sinn räknas som en ekonom till höger på den politiska skalan. Hans kollega Peter Bofinger snarast till vänster. Bofinger är en av de fem vise männen, det vill säga den tyska regeringens fristående ekonomiska expertgrupp. När det gäller euron och behovet av ett fördjupat politiskt samarbete mellan euroländerna har de bägge samma syn.

– Vi har regler för hur stora underskott medlemsländerna får ha. Men vad som helt saknas är samordning, som skulle ge euroområdet en gemensam finanspolitik på samma sätt som till exempel USA har, säger Peter Bofinger.

Den förre tyske utrikesministern Joschka Fischer ser politisk integration mellan euroländerna som en ödesfråga.

"Det enade Europa står på spel" skriver Fischer i ett inlägg i Süddeutsche Zeitung. Den grekiska krisen gör att eurogruppens ledare måste handla snabbt, anser Fischer. Han vill se en europeisk "ekonomiregering" som tar på sig att jämna ut skillnader i förutsättningar mellan rikare och fattigare länder i eurogruppen.

Om inte de första stegen tas mot en sådan utjämning kan finansiella spekulationer mot de mest skuldsatta i eurogruppen betyda slutet för den gemensamma valutan euron.

Ekonomiprofessorn Peter Bofinger har en idé om vad euroländerna nu måste göra för att övertyga marknaderna och spekulanterna om att euron ska bestå.

– Eurogruppen bör lägga fram ett gemensamt program som visar hur vägen tillbaka till balanserade statshushåll ser ut. De som sedan håller sej till pakten ska också kunna räkna med ekonomiska garantier från de andra om de utsätts för spekulation. I ett sådant här gemensamt program bör euroländerna åta sig utgiftstak i sina budgetar, enligt modell från bland annat Sverige, anser Peter Bofinger.

Per Eurenius, Berlin
per.eurenius@sr.se