Attentatsplaner mot New Yorks t-bana

En afghansk man har i en amerikansk domstol erkänt att han planerat ett sprängattentat i New Yorks tunnelbana.

Attentatsplanerna var tänkta att sättas i verket i höstas, strax efter årsdagen av 11-septemberattackerna, i protest mot kriget i Afghanistan.

Mannen har tidigare nekat till anklagelserna.

Han riskerar flerfaldiga livstidsstraff och helomvändningen är sannolikt en del i en uppgörelse med åklagaren om lindrigare straff.