Fler anmäler könsdiskriminering till DO

Förra året var det fler än någonsin som anmälde att de blev könsdiskriminerade inom arbetslivet. Diskrimineringsombudsmannen fick in 177 anmälningar, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med 2008. (P3 Nyheter)