Företagare bekymrade över tågproblem

Vintervädret har fått ledningen för Storstockholms lokaltrafik, SL att uppmana resenärerna att stanna hemma om möjligt. Företagarnas vd Anna Stina Nordmark vänder sig starkt emot det.

– Det som känns bekymmersamt är till exempel att i Stockholms län har beställaren, Storstockholms lokaltrafik, gått ut och uppmanat folk att stanna hemma. Jag tycker att om sådant ska ske är det en överordnad myndighet i Sverige som ska kunna ge sådana uppmaningar.

Dina medlemmar, småföretagare i Sverige, hur påverkas de av SL:s uppmaning?

– Det som blir problematiskt är ju för företagen som måste kommunicera med varje anställd för att diskutera vilka regler som ska gälla. Vem ska betala min lön? Kommer du som företagare att betala min lön? Vad är det egentligen som gäller?

I dag kallades avdelningschef Anneli Bergholm Söder för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till försvarsminister Sten Tolgfors. Hon fick redogöra för vad man gör i den här situationen, när järnvägstrafiken både hos Storstockholms lokaltrafik, SJ och Banverket har kollapsat.

– Dels handlar det om en långsiktig planering som Banverket ansvarar för tillsammans med SJ. Men det vi gör nu är att försöka få till stånd en bättre samhällsplanering på sikt, säger Anneli Bergholm Söder.

Har ni på er myndighet något mandat att peka med hela handen och säga "så här måste ni göra framöver för att undvika liknande situationer"?

– Jag tror att det vore olyckligt att ha en myndighet som pekar med hela handen. Jag tror att det är Banverket och SJ som själva ser vad som behöver åtgärdas.

Tror du att man kan undvika en sådan här situation ett liknande år?

– Det beror på hur ofta det här återkommer. Är det vart 20:e år i har den här typen av väder tror jag att det kommer att se likadant ut, säger Anneli Bergholm Söder.

Jens Möller
jens.moller@sr.se

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se