Fler utländska kvinnor gör abort i Sverige

Under förra året gjorde 132 utländska kvinnor abort i Sverige. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Bakgrunden är att den svenska abortlagen ändrades den 1 januari 2008 så att det blev möjligt för kvinnor som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige att få abort utförd utan särskilt tillstånd.

Innan lagen trädde i kraft var det ungefär 70 kvinnor per år som fick sådant tillstånd att göra abort.

I Sverige utförs totalt cirka 38 000 aborter om året.