Försvaret hjälper till att röja bangårdar

Uppdaterad: 16:51
Försvaret kan inom ett par timmar vara på plats på tre platser i landet för att hjälpa Banverket med snöröjning. Det står klart efter att en ovanlig förfrågan till Försvarsmakten.

– Den här förfrågan kom under förmiddagen i dag och signalen är tydlig både från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och oss: Självklart ställer Försvarssektorn upp, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Det är första gången som Banverket ber Försvarsmakten om hjälp för att hålla järnvägsnätet igång - men så är det också en extrem vädersituation betonade alla inblandade, inte minst för att snövädret hållit i sig så länge.

I Hallsberg som är navet för all godstrafik är det nu 111 cm snö på bangården och det är där, i Nässjö  som hemvärnet och värnpliktiga ska skotta snö - kanske med start redan ikväll, enligt ställföreträdande insatschefen på Försvarsmakten Anders Brännström.

– Hemvärnet har som sitt adelsmärke att om de får en tydlig order kan de sätta igång inom någon eller några timmar.

Det handlar om cirka 300 personer från Försvarsmakten som ska avlasta de 1 400 som nu arbetar med bland annat snöröjning åt Banverket. Och trots att det enbart handlar om att skotta de spår där godstrafiken kör, så kommer även vanliga resenärer att få del av insatsen enligt infrastruktur Åsa Torstensson.

– Det har betydelse att man kan frigöra personal i de här områdena som då tar ansvar för att spåren blir mer framkomliga.

Tror du att de vanliga resenärerna kommer att märka av det här?

– Det hoppas jag verkligen. Får man fart på snöröjningen så ska resenärerna märka skillnad.

Frågan är då varför Banverket inte har bett om hjälp tidigare. Enligt generaldirektör Minoo Akhtarzand har verkets egna entreprenörer hittills tyckt sig kunna sköta arbetet på egen hand. I slutet av veckan hoppas Minoo Akhtarzand att problemen i Hallsberg ska kunna vara avhjälpta, men hur länge Försvarsmakten kommer att behövas på andra ställen vet ingen just nu.

– Det är inte där den långsiktiga lösningen för Banverket finns, utan det man själv som långssiktigt bär det ansvaret, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se

Katarina Helmerson
katarina.helmersson@sr.se