Framsteg för fredsprocessen i Darfur

Ett steg närmare ett slut på konflikten i Darfur tas i dag i Doha i Qatar. Där undertecknas ett ramavtal om eld upphör mellan Sudans regering och en av de största rebellgrupperna i Darfur, Jem.

Avtalet ses som ett betydande framsteg, men det finns komplikationer.

Avtalet mellan Sudans regering och rebellgruppen Justice and Equality Movement, Jem, är inte ett slutligt fredsavtal utan kallas för ett "ramverk" för fortsatta fredsförhandlingar.

Jem är den största och tyngst beväpnade rebellgruppen i Darfur och att Jem har gått med på eld upphör ses som ett stort steg framåt.

Avtalet i 12 punkter innebär frigivning av krigsfångar och amnesti för Jem:s medlemmar. Rebellrörelsen har blivit lovade regeringsposter och kommer att bli ett politiskt parti så fort man når en fredsöverenskommelse.

Jem:s stridande rebeller kommer att integreras i Sudans militär, polis och säkerhetsstyrkor.

För president Omar al-Bashir är en överenskommelse om Darfur viktig inför det kommande valet i april, men hans förhoppning att ett fredsavtal ska kunna undertecknas redan den 15 mars, det avvisas av företrädare för Jem, som allt för tidigt.

Många fredsprocesser har inletts om Darfur, men hittills har alla spruckit. Svagheten den här gången är att bara en av 15 rebellgrupper är villig att skriva under avtalet.

Fortfarande hoppas Sudans regering på att fler grupper ska vilja komma till förhandlingsbordet under den fortsatta processen, än så länge har SLM-rebellerna vägrat.

Det som anses vara nyckeln till Jem:s engagemang är att relationerna mellan Tchad och Sudan normaliserades tidigare den här månaden.

Tchads president anses ha spelat en stor roll i fredsförhandlingarna, genom sina familjeband till Jem-medlemmar.

Margareta Svensson, Johannesburg
margareta.svensson@sr.se