Kraftbolag tas i örat av näringsministern

De stora kraftbolagen får hård kritik från näringsminister Maud Olofsson för att ha orsakat de rekordhöga elpriserna. Ministern har nu kallat de högsta cheferna för bolagen till ett möte.

På grund av bland annat underhållsarbeten är flera kärnkraftreaktorer avstängda eller går på halvfart trots att de skulle ha varit i full drift sedan länge.

– Jag är missnöjd med ägarna till kärnkraftreaktorerna. De har lovat under ganska lång tid att de ska gå för full maskin. Nu gör de inte det och när de inte gör det måste vi använda vattenkraften i större utsträckning och då tär det på vattenmagasinen, säger näringsminister Maud Olofsson.

När inte kärnkraften går för fullt så drivs elpriserna uppåt - särskilt under mycket kalla dagar Och att reparationer och uppgraderingar av flera reaktorer dragit ut på tiden har gjort att kraftbolagen de senaste dagarna fått lita extra mycket till vattenkraft i sin elproduktion.

Det i sin tur leder till sjunkande nivåer i vattenmagasinen. Något som oroar näringsministern som menar att mycket pekar på att elpriserna kommer att fortsätta att vara högre än normalt under de närmaste månaderna.

Maud Olofsson har nu kallat cheferna för Eon, Fortum och statliga Vattenfall till ett möte där de ska få förklara vad problemen beror på.

Kraftföretagen pekar bland annat på förseningar hos underleverantörer som en viktig förklaring till att kärnkraftreaktorerna inte kommit igång som planerat.

– Det kan ju inte vara hur mycket olyckliga omständigheter som helst, hur länge som helst. Vi har blivit lovade att kärnkraftsverken ska gå och vi har fått nya datum hela tiden och det går bevisligen inte i den utsträckning som de ska, säger näringsminister Maud Olofsson.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se