Flera brister bakom järnvägskaoset

Flera allvarliga brister är orsaken till att snökaoset får så allvarliga konsekvenser för järnvägstrafiken i landet. Det säger Lars Yngström som är vice ordförande i Branschorganisationen Tågoperatörerna.

Den viktigaste åtgärden för att kunna få järnvägen att fungera är att åter börja ploga bort snön från spåren, något som Banverket tidigare gjorde, säger Lars Yngström.

– Linjeröjning, alltså plogning helt enkelt, utav järnvägarna. Sedan måste man köra bort snön i från större bangårdar. Till exempel godsbanegården i Hallsberg. Det tredje faller tillbaka på oss tågoperatörer. Vi måste se till att avisa tågen någon gång per vecka, annars fungerar de inte.

Det kommer snövintrar i Sverige med cirka 20 års mellanrum, enligt Lars Yngström. Tidigare fanns reservkapacitet.

– Vad som behövs och som inte finns nu, det är stora snöplogslok, säger Lars Yngström.

Efter snövintern 1965-66 köptes 30 snöplogslok. Nu finns bara tolv kvar, men som i princip inte används enligt Banverket. Ansvarig chef på Banverket Tommy Johnson ska nu undersöka om plogloken kan börja användas mer.

Dessutom fanns tidigare stora hallar där tågen kunde köras in och avisas. Dessa byggnader ägs av statliga fastighetsbolaget Jernhusen som tar höga hyror, vilket gör att företagen som sköter underhållet inte längre hyr plats för att avisa tågen, säger Lars Yngström.

Han kritiserar också Banverket för att Skandinaviens viktigaste rangerbangård, i Hallsberg, varit avstängd veckovis. Rangerbangården har sedan fem år tillbaka ett känsligt bromssystem med dubbar som bromsar vagnarna och som kan skadas om vanliga snötraktorer ska köra där, säger Lars Yngström.

– Då har man inte hängt med att skaffa alternativ, alltså ordentliga snöslungor med stora tåg som man blåser upp snön och sedan kör bort den. Utan man plogade, och sedan glömde man bort att snön också måste bort från mellanrummen mellan spåren.

Banverkets ansvarige chef Tommy Johnsson bekräftar problemen.

– Den nya fina bromsanläggning som vi har är inte riktigt anpassad för att klara den här typen av snömängder, tyvärr, säger Tommy Johnsson tillfördnad chef för Banverkets leveransdivision.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se