SMHI:

Stor risk för översvämningar i år

De stora snömängderna gör att det kan bli en ovanligt kraftig vårflod med översvämningar i år. SMHI uppmanar nu kommunerna att börja förbereda sig på om det skulle bli en snabb snösmältning.

– Det finns en risk att vårfloden blir större än normalt eftersom det ligger mycket snö, säger Anna Johnell, som är hydrolog på SMHI.

Det innebär risk för översvämningar?

– Ja, det innebär ökad risk för en vårflod.

Det är enorma snömängder som många svenskar får pulsa fram i just nu. Det handlar på flera håll om nivåer som är högre än på årtionden. Det gäller till exempel Halmstad, Göteborg, Ljungby och Kristianstad.

I Jönköping, är de 94 centimeters snödjup som mätts upp det högsta sedan mätningarna startade 1905. Det innebär alltså stora risker för en kraftig vårflod, med översvämningar om snösmältningen sker snabbt. Allt beroende på väderleken framöver.

– Det krävs höga dygnsmedeltemperaturer och riklig nederbörd för att det ska bli en rejäl vårflod, säger Anna Johnell hydrolog på SMHI.

Var i landet är riskerna störst?

– I dagsläget är de störst i nordöstra Götaland och i Södermanlands län. Där ligger det mycket mer snö än normalt.

SMHI följer nu utvecklingen och uppmanar kommunerna att vara förberedda. På flera håll har också redan planeringsarbetet kommit igång om det värsta skulle inträffa.

Runt Vänern, och längs Lagan och Emån i Småland finns till exempel översvämningskänsliga områden som drabbats förut. Där hoppas man i dag på en långsam snösmältning. Anders Skarstedt arbetar med vattenfrågor på länsstyrelsen i Jönköping ett av de län som börjat förbereda sig.

– Risken är ju ganska stor med tanke på snömängden. Erfarenhetsmässigt så kommer det ju säkert att uppstå översvämningssituationer någonstans i länet. Sedan är det svårt att sia om det kommer att vara i ett stort eller litet vattendrag, men det kommer ju att vara mycket vatten i vattendragen.

Så det kommer bli översvämningar, frågan är bara hur omfattande?

– Ja, så skulle man kunna säga. Hur omfattande och var de kommer att vara någonstans i anslutning till tätbebyggda områden eller mer ute i skogsmark, säger Anders Skarstedt på länsstyrelsen i Jönköping.

Daniel Rundqvist, Ekot i Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se

I samarbete med SR Jönköping