Nya riktlinjer för behandling av diabetes

I dag kommer Läkemedelsverket med nya detaljerade riktlinjer för behandlingen av landets 400 000 diabetiker. Vissa preparat misstänks öka risken för hjärtkärlsjukdomar. Medan ett gammalt, beprövat och billigt läkemedel är det som nu skall användas i första hand, säger Lennart Forslund, chef för avdelningen för medicinsk information på Läkemedelsverket.

– Egentligen kan man säga att det nya är gammalt. Några av de äldsta preparaten håller fortfarande måttet. Men det är ändå rätt bra att trycka på det, för det förekommer ju rätt intensiv marknadsföring på det här området av de nyare preparaten framför allt.

Läkemedelsverket har fokuserat på gruppen med åldersdiabetes, det vill säga typ2-diabetes. Bland annat för att komplikationerna kan komma så snabbt efter att man drabbats av sjukdomen.

– De här typ2-orna kan ju få sina hjärtinfarkter, sina njurskador, sina ögonbottenförändringar och slaganfall ganska snart. Särskilt allvarligt är att de får hjärtinfarkt och hjärtsvikt, det är det som inte sällan dräper dem, säger Lennart Forslund på Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har granskat både äldre och nyare läkemedel och funnit att några preparat som tillhör gruppen glitazoner, som funnits på marknaden i några år, kan ha allvarliga biverkningar som ökad risk för hjärtkärlssjukdomar

– Det är ju lite tråkigt när det gäller just diabetiker. Det är det man vill undvika i första hand.

Läkemedelsverkets granskning av de samlade vetenskapliga studierna på området visar att det gamla preparatet Metformin bör ges i första hand.

– Det är ett av de få preparaten som man för det första har så lång erfarenhet av att man vet att det räddar liv, om jag får uttrycka mig så, säger Lennart Forslund på Läkemedelsverket.

Typ2-diabetes är en svårbehandlad sjukdom eftersom det inte bara handlar om att få kontroll på höga sockernivåer, utan ofta också om högt blodtryck, höga blodfetter och övervikt. Det har inte gjorts några studier som visar om behandlingen av diabetiker hittills haft brister, däremot skiljer sig förskrivningen av olika läkemedel, säger Lennart Forslund.

– Det finns vissa skillnader över landet där vissa läkemedel används mer på vissa håll och det kan vara ett annat mäster på ett annat håll. Då undrar man ju vad det beror på?

Enligt Läkemedelsverket är det lätt att det går mode i läkemedel och att nya preparat används för lättvindigt.

– Då är det ju bra att man får sig en tankeställare, kanske ett argument gentemot patienten också. Man kanske inte alltid ska hoppa på det nya alla gånger, utan tänka sig för innan man använder det.

Läkemedelsverket har däremot inte tagit upp kost och motion i sina nya riktlinjer. Men det får, enligt Lennart Forslund, inte tolkas som att det är oviktigt.

– Man kan säga att all diabetesbehandling vilar på tre ben. Det är kosten, motionen och medicinsk behandling, säger Lennart Forslund på Läkemedelsverket.

Jens Ericson, Ekot i Malmö
jens.ericsson@sr.se