Ytterligare 2 000 kan få lämna Posten

Uppdaterad: 16:18
Ett nytt sparprogram för Posten innebär kraftiga personalneddragningar både i Sverige och Danmark. Totalt berörs 2 000 anställda.

Posten Norden bildades i juni förra året när svenska Posten och danska Post Danmark gick samman.

Bolaget ägs till 60 procent av svenska staten och resten ägs av danska staten.

Redan förra året minskades personalstyrkan med omkring 4 000 anställda till dagens omkring 47 000 anställda.

Trots att Posten Norden redovisar en vinst på 2,4 miljarder kronor för hela 2009 fortsätter alltså personalminskningarna. Ytterliga 2 000 anställda kan få lämna Posten under 2010.

– Vi räknar ju med att det ska vara färre anställda 2010 än 2009. Varje år så har ungeför mellan 1 000 och 2 000 människor lämnat koncernen av olika skäl. Det är naturlig avgång, det är pensioneringar och det är också i en del fall friställningar, säger Lars G Nordström, vd för Posten Norden.

Var kommer neddragningarna att ske?

– Det finns några ställen där vi redan har sagt att vi behöver minska. Det är till exempel i Danmark där vi lägger ihop två så kallade postcentra till ett. Det är inom informationslogistik i både Danmark och Sverige. Det är också en framtida, den kommer bara till en del under 2010, överflyttning av verksamheten i företagscentra i Sverige till ombuden.

Lars G Nordström säger att det är sjunkande volymer som tvingar företaget till besparingarna.

– Omställningstrycket kommer framför allt från de sjunkande volymerna. De sjunkande volymerna innebär att vi får lägre intäkter och får vi lägre intäkter så måste vi faktiskt anpassa våra kostnader efter det. Det är det stora trycket, som inte bara vi upplever utan som är gemensamt för alla postföretag i inte bara Europa utan i hela världen. Det beror i sin tur på den digitala kommunkationens framväxt. Och det är, höll jag på att säga, ett naturligt inslag i bilden och det har vi också att anpassa oss efter naturligtvis, säger Posten Nordens vd Lars G Nordström.

Samtidigt föreslår Posten Nordens styrelse att ägarna, svenska och danska staten, får drygt 1,4 miljarder i utdelning.

För facket var beskedet om neddragningarna väntat. Mats Lööf sitter i styrelsen för Seko Posten med totalt cirka 20 000 medlemmar av Postens nästan 30 000 anställda i Sverige.

– Det vi hoppas och det vi kräver är att den här rationaliseringen som pågår nu också kommer att ske inom den administrativa delen. Inom produktionen, där vi företräder de flesta medlemmarna, det är där man har plockat ut den här övertaligheten under ett antal år. Nu måste man även se över administrationen för det blir en obalans här som inte är rimlig, säger Mats Lööf, styrelseledamot Seko Posten.

Pia-Lotta Backlund är brevbärare i Ljungskile och har jobbat för Posten i 28 år. Hon är inte rädd för att förlora sitt jobb men hon har tidigare nedskärningar i färskt minne.

– Personligen vet jag inte. Jag har inte tänkt så riktigt. Mest är det väl de unga som går. Men Postens senaste grej är ju att ta bort dem som inte är snabba nog. Så jag vet inte. Kanske.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se

 Jan Andersson
jan.andersson@sr.se

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se