Nu tar bostadsbyggandet fart igen

Prognos från byggindustrierna: Efter ett stort ras i byggandet förra året tar bostadsbyggandet fart igen det här året och det väntar öka ytterligare nästa år.

Den bedömningen gör Sveriges Byggindustrier där Fredrik Isaksson är chefsekonom.

– Vi har ju sett ett kraftigt fall det senaste året. Bostadsinvesteringarna, framför allt nyproduktionen, har fallit två år i rad. Nu ser vi att det fallet upphör och börjar vända uppåt. Det gör att vi, efter fjolårets nedgång på bygginvesteringarna med sex procent, tror att de kommer att öka med runt fem procent i år och sedan fortsätta uppåt med ytterligare ett par procent 2011.

Vad är det som har hänt?

– Det är mycket beroende på att hushållen har fått tillbaka förtroendet för den ekonomiska utvecklingen och att den allmänna ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har stabiliserats betydligt jämfört med var vi stod för ett år sedan, säger Fredrik Isaksson.

Den här prognosen visar att det framför allt är efterfrågan på bostäder inom byggsektorn som är på väg tillbaka. Sveriges Byggindustrier räknar med att det påbörjas 21 000 lägenheter i år och ännu mer, upp till 25 000 nästa år.

Jämfört med för bara några år sedan, 2006 och 2007, är det här i och för sig ingen hög nivå. Men det signalerar en tydlig vändning efter det kraftiga raset i bostadsbyggandet förra året.

Och även om räntan snart väntas stiga så tror Sveriges Byggindustrier på att hushållens optimism och en relativt stark arbetsmarknad, i inte minst de expansiva storstadsregionerna, spelar en viktigare roll för efterfrågan på bostäder.

– Räntan kommer ju givetvis, på marginalen, påverka negativt när den börjar stiga. Men även där räknar vi med att vi fortfarande är på en låg nivå vid slutet av 2011, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges Byggindustrier.

Sören Granath
soren.granath@sr.se