Dom i Miljödomstolen:

Länsstyrelsen hade rätt i dispensärende

Länsstyrelsen på Gotland gjorde i somras rätt då den godkände en tillbyggnad som företagaren Max Hansson ville göra, enligt Miljödomstolen. Händelserna kring länsstyrelsens beslut gjorde att landshövding Marianne Samuelsson fick avgå.

Enligt dagens dom så var det rätt av länsstyrelsen att ge Max Hansson dispens från strandskyddet.

Domstolen har dock inte tagit ställning till de mest kontroversiella byggena i ärendet som var bakgrunden till dåvarande landshövding Marianne Samuelssons avgång.

Enligt dagens dom var det rätt av länsstyrelsen att ge Max Hansson en dispens från strandskyddet för en planerad tillbyggnad av en mindre byggnad på hans strandtomt på östra Gotland.

Ansvariga tjänstemän på länsstyrelsen ville inte godkänna tillbyggnaden förra året, men landshövding Marianne Samuelsson drev igenom ett ja och får nu stöd av domstolen menar att tillbyggnaden inte förändrar områdets karaktär.

Men dagens dom förändrar inte bakgrunden till att Samuelsson fick sluta i somras.

Att regeringen och kommunminister Mats Odell förlorade sitt förtroende för Samuelsson berodde på hennes uttalanden i affären, inte länsstyrelsens beslut.

Vid ett möte på länsstyrelsen, som spelades in i hemlighet, menade Samuelsson att myndigheten borde göra undantag för Max Hansson just för att han är en av Gotlands största företagare.

Dessutom sa hon senare att den tjänsteman som spelade in mötet var illojal.

Enligt Mats Odell var uttalandena mycket olyckliga och han menade att det omöjligt för Samuelsson att skapa ett bra samarbetsklimat på länsstyrelsen.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se