Dramatisk minskning av förtidspensioner

Antalet nya förtidspensionärer har minskat rekordsnabbt de senaste åren och ligger nu på en historiskt låg nivå. Under de senaste 40 åren har aldrig tidigare så få blivit förtidspensionerade.

En anledning till att antalet nya förtidspensionärer minskat är de ändrade reglerna som infördes den 1 juli 2008, enligt Jon Dutrieux, utredare på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

– Framför allt bör det sättas i samband med de regler som infördes från juli 2008. De syftade till att betydligt färre än tidigare skulle få förtidspension, eller sjukersättning som det heter numera, säger han.

Fortfarande är en historiskt hög andel av den svenska befolkningen förtidspensionerade. Det handlar om närmare en halv miljon svenskar. Men antalet har minskat kraftigt sedan toppnoteringen för några år sen.

En tungt bidragande orsak till att förtidspensionärerna blir färre är att så få nya kommer in.

Som mest förtidspensionerades 73 000 svenskar i åldern 16 till 64 år. Det var 2004.

Bara fem år senare, förra året, var det bara 22 000 nya som fick sjuk- eller aktivitetsersättning, som förtidspension nu kallas.

Det går att jämföra bakåt ända till 1971, och då är de 22 000 förra året det absolut lägsta antalet nya förtidspensionärer som har uppmätts.

– Ett sätt att uttrycka det är att det är ungefär hälften av den tidigare lägsta nivån, som inträffade någon gång i början på 80-talet, säger Jon Dutrieux vid Inspektionen för socialförsäkringen.

Det är rekordlågt helt enkelt?

– Ja, det är historiskt lågt för svenska förhållanden.

Den relativt nya myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen ska nu granska vad som hänt de personer som enligt de gamla reglerna hade fått bli förtidspensionärer, men som sedan den 1 juli 2008 inte får det längre.

– Det är den absolut viktigaste frågan, vad effekterna av det här blir. Vår avsikt är att titta på bland annat i vilken mån personer nu istället arbetar. Det var självklart avsikten att man skulle göra det i högre utsträckning än tidigare. Eller att personer kanske blir beroende av andra typer av ersättningar, till exempel ekonomiskt bistånd, det som tidigare hette socialbidrag.

Har ni sett någonting på de här siffrorna än, har ni hunnit utvärdera någonting?

– Nej, tyvärr är det alldeles för tidigt. Det kommer en rapport först i maj 2011. Innan dess kommer det att vara väldigt svårt att svara på någonting, säger Jon Dutrieux, utredare på Inspektionen för socialförsäkringen.


Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se