Kongo

"Civila drabbas i handeln med metaller"

Världens regeringar måste agera för att få slut på handeln av metaller och andra mineraler som utvinns i konfliktzoner i framför allt de fattigare länderna. Det kräver organisationen Global Witness, som i sina rapporter kopplar ihop frågan om de mänskliga rättigheterna och kampen om naturresurser.

Daniel Balint-Kurti är på Sverigebesök och leder Global Witness arbete i Demokratiska Republiken Kongo.

– Det är ett mycket stort problem, det finns en enorm konflikt, säger han.

Kampen om naturresurserna är ett mycket stort problem i de östra delarna av Demokratiska Republiken Kongo. Där finns en rad mineralgruvor som olika väpnade grupper kämpar om.

Utvinning av mineraler ger pengar till de olika väpnade gerillagrupperna men även regeringssidans lokala militära ledare. Pengar som sedan används till att bekosta militära aktioner som i sin tur drabbar civilbefolkningen.

Hundratals civila dör varje år på grund av strider, men desto fler av olika umbäranden medan de flyr området. Mellan två och tre miljoner människor påverkas av konflikterna om gruvorna i den här regionen, säger Daniel Balint-Kurti.

Metallerna som utvinns hamnar sedan i olika smältverk som huvudsakligen ägs av västliga företag, från bland annat Storbritannien, Belgien och Schweiz, enligt frivilligorganisationen Global Witness.

Det som Global Witness kräver nu är att västliga regeringar börjar agera hårdare mot företag som använder sig av metaller från sådana här konfliktzoner, där civila i slutändan drabbas.

Även konsumentorganisationer och vanliga konsumenter borde ställa krav, även om det är svårare att genomföra sådana aktioner, säger Balint-Kurti.

För även vi i Sverige köper bland annat mobiltelefoner, datorer och annan elektronik som innehåller metaller som utvinns i en rad konfliktzoner.

Metaller som ger olika rebellgrupper pengar att kunna fortsätta sina militära operationer med risk för en upptrappad konflikt i exempelvis Demokratiska Republiken Kongo, säger Daniel Balint-Kurti.


Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se