Riksrevisionen

Otydlig styrning av arbetsmarknaden

Styrningen inom arbetsmarknaden är otydlig vilket riskerar att leda till att Arbetsförmedlingens resurser används mindre effektivt, skriver Riksrevisionen i en granskningsrapport. Det riskerar också möjligheten att få en objektiv bild av förmedlingens resultat.

Granskningen visar också att regeringen sällan utvärderar politikens effekter. Därmed får riksdagen sämre möjligheter att avgöra om målen nåtts, skriver Riksrevisionen.