Lastbilssläp hängde ut över E4

Ett lastbilssläp blev i dag hängande över E4 vid norra infarten till Skillingaryd i Småland. Släpet hängde så långt ut att det riskerade att falla ner på motorvägen. (SR Jönköping)