Stort överskott i försvarets kassa

Det svenska försvaret gick med 2,5 miljarder kronor i överskott under förra året. Det är dubbelt så mycket som man tidigare räknat med.

Försvarsminister Sten Tolgfors säger att det är en historisk situation.

Enligt tidigare beräkningar skulle förbandsverksamheten ge ett plus på 800 miljoner, men det blev 1,2 miljarder.

Även de internationella insatserna kostade mindre än beräknat.

2008 hade försvaret ett underskott på 1,5 miljarder kronor.

Av det senare överskottet får försvaret ta med sig en dryg miljard till i år, för att klara den stora omställningen.

360 miljoner går till att betala en gammal skuld från början av 2000-talet och resten av överskottet tillfaller statskassan.