Gunnar Axén (M):

Allvarligt att fler unga förtidspensioneras

Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) välkomnar att antalet nya förtidspensionärer gått ner. Samtidigt beklagar han att antalet unga förtidspensionärer blir fler.

– Det är givetvis allvarligt att det är fler unga som går in i aktivitetsersättning, säger Gunnar Axén.

Ekot har under dagen rapporterat att unga förtidspensionärer blir allt fler. På ett par år har antalet förtidspensionärer i åldern 19 till 29 år ökat från 4 500 till 6 500.

2008 la nuvarande generaldirektören för Försäkringskassan Adriana Lender fram en utredning och förslag på åtgärder som skulle stoppa ökningen av antalet unga förtidspensionärer och enligt Gunnar Axén är det snart dags att ändra reglerna.

– När vi ser att sjukförsäkringsreformen är på plats på ett bra sätt och börjar ge önskat resultat så ser jag det som nästa steg att reformera aktivitetsersättningen så att unga får bra stöd tillbaka till jobb och studier, säger Gunnar Axén.

Den nuvarande regeringen var noga med att kritisera förra regeringen för att låta unga bli förtidspensionärer utan att något gjordes. Den situationen har fått fortsätta under den här mandatperioden?

– Ja, vi har haft många problem att ta itu med som Socialdemokraterna lämnade efter sig, säger Gunnar Axén.

Att antalet nybeviljade förtidspensionärer över 30 år aldrig varit så få som nu, bara 16 000 blev förra året beviljade jämfört med närmare 70 000 för fem år sedan, ser Gunnar Axén bara som positivt. En bidragande orsak är de strängare reglerna för sjukersättning som infördes 2008.

– Det kan vara lite för tidigt att dra några slutsatser men som regelverket är utformat, att det fokuserar på att man ska ha en permanent nedsatt arbetsförmåga för att få sjukersättning, är helt rätt som princip, säger Gunnar Axén.

Socialdemokraten Veronica Palm, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, är kritisk mot hur regeringen hanterat personer med förtidspensioner oavsett ålder.

– När det gäller de unga så är det uppenbart att regeringen glömmer de unga. Vad det gäller minskningen av sjukersättningen och förtidspensionen av dem som är äldre så har jag svårt att de vad det beror på. När man har raserat sjukförsäkringen så hårt som man har gjort så är det klart att många enskilda människor drabbas. Vi vet inte var de här människorna har hamnat, säger Veronica Palm.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se