Förslag äventyrar ungas extraknäck

Ett förslag som gör det svårare för skolungdomar att arbeta extra på sin fritid har väckt starka reaktioner bland företagare. Det är Arbetsmiljöverket som vill införa en maximal veckoarbetstid på 40 timmar, där timmarna i skolan ska räknas in.

– Självklart ska man jämföra med att arbeta 40 timmar, men skolarbetet är svårt att likställa med arbete. Jag tror att ungdomarna själva kan bedöma hur mycket tid och energi man är beredd att lägga ner för att kunna tjäna en extra slant, säger Arvid Morin, grundare av företaget Ung Omsorg.

För tre år sedan startade den då 19-årige Arvid Morin tillsammans med två kompisar Ung Omsorg.

Deras affärsidé är att vara ute på äldreboenden, att umgås med de gamla och vara en vän.

I dag omsätter företaget närmare sex miljoner kronor och sysselsätter över 500 ungdomar.

Arbetsmiljöverkets nya förslag är framtaget tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Trots det är man oense.

– På längre sikt innebär detta att ungdomar inte får den arbetslivserfarenhet de skulle kunna få. Och för många företag innebär det betydande nackdelar att inte få den hjälp man behöver när det är högtryck på arbetsplatsen, säger Mats Hult, vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, som representerar 5 500 arbetsplatser.

Bakgrunden till att Arbetsmiljöverket ser över sina regler är att EU-kommissionen och Europarådet har kritiserat Sverige för att ha otydliga regler.

Men nu öppnar Arbetsmiljöverket för att se över sitt eget förslag.

– Vi har fått mycket kritik så vi kommer att sätta oss ner med både arbetsgivare och fackliga organisationer för att se om det finns något bättre sätt att leva upp till EU-kraven, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.

Hur lång tid kan det ta?

– Jag skulle tro att vi är färdiga för beslut i höst.

Petra Bergman
petra.bergman@sr.se