Mariestadsanstalten läggs ner

Ett av Sveriges äldsta fängelser, anstalten i Mariestad som är byggd 1848, läggs ner. Även häktet på Salagatan i Uppsala läggs ner, enligt ett pressmeddelande från Kriminalvården.

Mariestadsanstalten ryms inte längre inom Kriminalvårdens ekonomiska ramar och häktet i Uppsala bedöms inte behövas längre.

Enligt planen ska anstalterna stängas under andra halvåret 2010.