Brister i tågtrafiken kvar trots löften

Tågförseningar efter ett snöoväder 2001 ledde till en vinterutredning efter initiativ av dåvarande näringsminister Björn Rosengren (S). Men trots löften om åtgärder kvarstår många av problemen.

I vinterutredningen lovade Banverket och operatörerna att vidta åtgärder för tågtrafiken i vinterväder inför framtiden. Men många av problemen som skulle åtgärdas kvarstår alltså än i dag.

Tommy Jonsson, chef för Banverkets leveransdivision, beklagar att det fortsatt finns brister, och anser att kraven är för högt ställda på Banverket.

– Det är naturligtvis en kostnadsfråga. Vad är samhället berett att ta för att kunna ha en anläggning igång i vilket väder som helst? Vi har det inte på vägsidan, vi har det inte på flygsidan. Kravet på järnvägssidan är väldigt högt, säger han.

Är det för högt?

– Det är det som man får ta en diskussion om nu.

Tidningen Fokus har tagit fram den vinterutredning från 2002 som presenterade åtgärder för järnvägssektorn efter ett kraftigt snöväder som ledde till stora förseningar i tågtrafiken.

I utredningen sammanfattades åtgärder för Banverket, SJ och Green Cargo, som sköter den svenska godstrafiken, för vad var och en skulle förbättra inför kommande vintrar.

Alla skulle medverka till att förseningar reducerades. Snöröjningen och informationen till resenärerna skulle förbättras.

I dag, åtta år senare, har återigen "extremt" väder drabbat tågtrafiken, skriver tidningen.

I dag som då lovar politiker återigen nya utredningar. SJ lovar åtgärder för att problemen inte ska upprepas.

Banverket är självkritiskt, men säger att järnvägsspåren måste rustas upp och då behövs det både nya pengar och politiska insatser. Men dessa uteblir, säger Tommy Jonsson, chef för Banverkets leveransdivision.

– Den stora bristen är en gammal och sliten anläggning i grunden. Den måste uppdateras.

Varför har ni inte gjort det?

– Med de pengar vi har så har vi försökt att prioritera det som har varit absolut viktigast. Men det räcker inte.

Klarar ni inte ert uppdrag?

– Jo, jag tycker att vi gör det. Men vi klarar inte de här extrema förhållandena.

Kanske har hela utredningen och kunskaperna om vinterförhållandena fallit i glömska, om man får tro Green Cargo. Där säger man att man visserligen har genomfört de flesta av sina åtaganden som fanns i vinterutredningen 2002.

Men man tillstår samtidigt att gamla kunskaper från snörika vintrar lätt glöms bort.

– Varje organisation som inte har utsatts för prövningar under en tid, till exempel järnvägssektorn när det gäller hårda vintrar, tenderar nog att tappa den riktiga beredskapen. Det tror jag finns i alla möjliga delar, hos oss själva och när det gäller snöröjningen, säger informationsdirektör Mats Hollander på Green Cargo.


Maria Repitsch
maria.repitsch@sr.se

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se