Utförsäkrade i kläm efter nya regler

Många långtidssjuka fick aldrig sin rätt till förlängd sjukpenning prövad när de utförsäkrades vid årsskiftet. Det handlar om dem som valde att gå in i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram för att överhuvudtaget få någon ersättning.

De som gjorde det förlorade därmed möjligheten att ansöka om förlängd sjukpenning. En av de få som förstod de här konsekvenserna är Dan Sohlberg, som lider av den neurologiska sjukdomen dystoni.

– I all den stund som jag gick med i introduktionsprogrammet så skulle min utredning läggas ner, säger han.

Alla de 15 700 personer som utförsäkrades vid årsskiftet uppmanades att gå med i programmet, och det är alltså ett villkor för att få ersättning när sjukpenningdagarna tar slut.

Därför har också mer än 80 procent av dem som utförsäkrades skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen.

Men många utförsäkrade anser själva att de är sjuka, och mellan 350 och 500 personer har därför ansökt om förlängd sjukpenning enligt regeringens nya, omdiskuterade regler.

Nu visar det sig att det automatiskt blir avslag på ansökningarna när någon accepterar att gå en arbetsintroduktion. Man har inte heller någon möjlighet att söka efter att man flyttats över till Arbetsförmedlingen.

Dan Sohlberg är sjukskriven på 50 procent från sitt jobb som socialsekreterare i Växjö. Han valde att i stället ansöka om förlängd sjukpenning, och han har därför tvingats klara sig helt utan ersättning sedan årsskiftet.

Nu har han fått avslag på sin ansökan, och väl inne i systemet kan han begära en omprövning av beslutet, även om han går en arbetsintroduktion.

Därför har han motvilligt accepterat att skriva in sig på Arbetsförmedlingen.

– Det är en ekonomisk press. Man lever i ett förhållande och man lever delvis på den andres lön, man har omkostnader och så vidare. För mig är det en renodlad ekonomisk aspekt. Jag känner mig tvingad in i detta nu, säger Dan Sohlberg.

Den nya lagen om möjligheter till förlängd sjukpenning började gälla vid årsskiftet, samtidigt som 15 700 personer alltså blev utförsäkrade.

Eftersom Försäkringskassan inte kunde fatta beslut innan lagen trädde i kraft fanns det bara två alternativ att välja på för de utförsäkrade: Att gå över till Arbetsförmedlingens program, eller att ansöka om förlängd sjukpenning.

De som då stod utan ersättning kunde förstås söka försörjningsstöd eller socialbidrag som det tidigare kallades. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) säger att Försäkringskassan har informerat de utförsäkrade om vad som gällde.

– Jag utgår från att den här informationen också fanns med, att en person som gick över till Arbetsförmedlingen också visste vad det handlade om, att man kom in i ett annat trygghetssystem. Är det så att man fortsatt behöver ekonomi för att klara sitt boende och skälig levnadsnivå, så är det försörjningsstöd som finns där, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se