Sammanbrott i Icesave-förhandlingar

Uppdaterad: 08:42
Förhandlingarna mellan Island på den ena sidan och Storbritannien och Nederländerna på den andra om den så kallade Icesave-skulden har brutit samman.

För att undvika en folkomröstning om hur skulden skall betalas har islänningarna försökt få till stånd bättre villkor än dem som landet först accepterade. Det finns inga säkra besked om vad som gjorde att samtalen om Icesave har avbrutits utan en överenskommelse. Men sannolikt handlar det om storleken på räntan och längden på återbetalningstiden av Islands skuld.

När den isländska internetbanken Icesave kollapsade i spåren av den isländska bankkraschen hösten 2008 förlorade brittiska och holländska kunder sina besparingar.

Men de ersattes av sina respektive regeringar, i enlighet med reglerna för bankgarantier. Och London och Haag skickade sedan notan på omkring 37 miljarder kronor vidare till Reykjavik.

Island accepterade kravet, även om det inte är helt oomstritt att landet är skyldigt att betala. Men den lag som reglerar återbetalningen godkändes inte av landets president och därmed går frågan automatiskt till folkomröstning, som ska äga rum 6 mars, alltså på lördag i nästa vecka.

Eftersom mycket talar för att islänningarna kommer att säga nej till avtalet har den isländska regeringen gjort allt för att undvika folkomröstningen. Detta genom att komma överens om en ny bättre uppgörelse med holländare och britter.

Islänningarna har försökt förhandla fram en rörlig ränta på lånen i stället för den fasta på 5,55 procent. Britter och holländare har bland annat krävt garantier för politisk enighet på Island för att gå med förändringar, för att inte på nytt ställas inför krav på omförhandling.

Att diskussionerna har avbrutits innebär att folkomröstningen nu sannolikt kommer att äga rum och att den blir ett nederlag för regeringen. Det i sin tur kan utlösa en regeringskris och i dess spår nyval. Och en oreglerad Icesave-skuld kan påverka Islands möjligheter att få internationella lån och försvåra det planerade EU-medlemskapet.

Christer Fridén, SR:s Nordenkorrespondent
christer.friden@sr.se