USA:s marinkårschef går emot Obama

Chefen för USA:s marinkårssoldater, general James Conway, motsätter sig förslaget om att homosexuella inom militären ska kunna vara öppna med sin sexuella läggning.

Conway är därmed den förste högt uppsatte amerikansk militär, som uttryckligen går emot president Barack Obamas plan i den frågan.

I dag är policyn inom amerikanska militären att homosexuella män och kvinnor får vara soldater men de får inte avslöja sin läggning.

Obama har sagt att den policyn ska ändras, men han har inte sagt när.

Bland andra USA:s högst uppsatte militär, amiral Mike Mullen, har sagt att han vill ha slut på förbudet.