krav från regeringen

Staten ska ordna 20 000 praktikplatser

Uppdaterad: 15:30
Regeringen uppmanar nu myndigheter och statliga verk att ordna sammanlagt 20 000 praktikplatser, för att ge sysselsättning åt arbetslösa. Bakgrunden är att regeringens satsning, som man kallar Lyft, hotar att bli ett fiasko.

Hittills har bara 364 arbetslösa fått den här typen av praktik. Nu ber man till exempel Skatteverket att ordna fram 1 500 praktikplatser.

– Jag tycker att det är svårt att se kommunalråden i ögonen och kräva att de ska lösa problemen om inte staten också bidrar, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M).

– Det är ganska självklart i dåliga tider. Då får våra myndigheter också hjälpa till, säger han.

Regeringen lanserade i höstas en ny arbetsmarknadspolitisk satsning. Den kallas Lyft.

Tanken är att över 100 000 arbetslösa ska kunna få kontakt med arbetslivet genom sysselsättning i kommuner, kommunala bolag, myndigheter och statliga verk, genom en slags praktik på tre till sex månader.

Men efter snart två månader visar statistik från Arbetsförmedlingen att bara 364 personer har fått sysselsättning genom Lyft.

Förra veckan ändrade regeringen i reglerna, så att den som ordnar fram en lyftplats också ska få någon form av ersättning, för att få fart på bland annat kommunerna att ordna fram de här platserna.

Nu har arbetsmarknadsministern alltså bett statssekreterarna på alla departement att ligga på sina myndigheter så att de tillsammans ordnar fram runt 20 000 platser. Det skulle kunna innebära upp till 65 000 praktikanter.

– Det är traditionellt så att när man tittar på nystartsjobb, andra praktikplatser och personer med funktionsnedsättning att staten normalt tillhör de sämsta. Det tycker jag inte är rimligt. Staten måste gå före här, säger Sven Otto Littorin.

Skatteverket har uppmanats att ordna 1 500 praktikplatser. Det är en myndighet med drygt 10 000 anställda. Tycker du själv att det verkar realistiskt?

– Som jag sa så får faktiskt staten ta sitt ansvar också, och gå före. Det är naturligtvis ett högt satt mål, och jag är glad om det blir en andel av det och kanske inte alltihopa. Men att man har ett högt satt mål tycker jag inte är så konstigt, med tanke på den stora kris och höga arbetslöshet vi har, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Regeringens lyftsatsning ska ge 40 000 platser. Hittills har alltså 364 arbetslösa fått sysselsättning genom den här åtgärden. Hur recenserar du det?

– Det är en svag start. Men om jag tittar på andra sådana här stora volymer brukar det vara så. Det behöver förhandlas mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Det tar lite tid innan avtalen kommer på plats. När de väl kommer på plats blir det relativt stora volymer på ganska kort tid. Men jag är inte nöjd, och därför vill jag driva på staten så att våra myndigheter och bolag tar sin del av ansvaret, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M).


Karin Runblom
karin.runblom@sr.se