Fotgängare lever farligt i mildvädret

Det mildare vädret medför stora risker för fotgängare på trottoarer. Fastighetsägarna Stockholm varnar i mildvädret för fallande is och snö från taken. (Radio Stockholm)