Hushållens köplust håller i sig

Uppdaterad: 15:32
Hushållen fortsätter att konsumera och när januarisiffror från Statistiska Centralbyrån och Handelsutredningsinstitut kom i dag stärktes kronan också med lite hjälp av norrmännen.

I går visade konjunkturinstitutets månadsbarometer att hushållen och företagen blir allt mer optimistiska om ekonomin.

I dag kommer det svart på vitt hur det gick i januari. Hushållen fortsätter att konsumera trots att januari brukar vara en eftertankens månad efter julens frosseri.

Detaljhandeln växte med över 5 procent, enligt SCB och HUI, jämfört med januari 2009 då krismedvetandet just hade satt sig hos svenska folket.

Det är fortsatta skattesänkningar och, än så länge, låga bostadsräntor som gör att hushåll med arbete vågar öppna plånboken. Det är fortfarande mer pengar kvar slutet av månaden, än tvärtom.

Och statens finanser är relativt starka i jämförelse med omvärlden, så någon riktig krisstämning tycks inte kunna etablera sig.

Svensk detaljhandel får också lite hjälp från Norge. Siffror i dag visar på ett inflöde av norska konsumenter och kronor. 2009 ökade gränshandeln med 16 procent jämfört med 2008.

Norrmännen handlade för motsvarande tolv miljarder kronor i svenska butiker under förra året. Inte oväntat är gränshandeln livligast i Strömstad kommun som står för omkring hälften av den totala handeln.

Efter det att detaljhandelssiffrorna offentliggjorts från SCB stärktes kronan till den starkaste nivån mot euron på 16 månader.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se