Resenärer får ersättning för snökaos

Uppdaterad: 16:52
Flera trafikbolag som sagt att den så kallade resegarantin inte gäller vid de senaste veckornas extremväder har backat och betalar nu ut ersättningar. Ett av företagen är SJ.

– Nu gäller resegarantin och den kommer att gälla för de här fyra dagarna som vi undantog. Alla som kan och vill behöver bara kontakta vår kundtjänst så ska vi se till att människor får den ersättning som man har rätt till, säger SJ:s vd Jan Forsberg.

Många operatörer inom tåg och busstrafiken har de senaste dagarna ändat sig och sett över sina rutiner i frågan om ersättningar till resenärer som drabbats av förseningar.

Flera av operatörerna som Ekot varit i kontakt med kan också vittna om att de senaste veckornas förseningar, eller helt uteblivna kommunikationer, har lett till ett ökat tryck på kompensation för det många tycker är otillräckliga insatser från operatörerna.

Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson, som var ute och kritiserade bland annat SJ häromdagen för att man inte ville betala ut ersättning till resenärerna påpekar att det inte handlar om välvilja från bolagen. Ersättningen är lagstadgad och måste betalas.

– Den här garantin som SJ och andra tågföretag talar om grundar sig på en EU-bestämmelse och innebär att alla tågresenärer runt om i Europa har samma rättigheter. Så det är ingenting som varken Sveriges riksdag eller SJ:s ledning kan säga från den ena dagen till den andra inte gäller.

Regelverket talar om miniminivåer och då gäller minst 25 procent av biljettpriset i retur efter en timmes försening. Efter två timmars försening utgår minst 50 procent av biljettpriset.

Att flera bolag i dag betalar ut ersättning redan efter 20 minuters försening är ett väkommet konkurrensmedel, säger Komsumentombudsmannen.

– Det är givetvis positivt om det finns ett bolag som behandlar sina konsumenter och resenärer ännu bättre. Det kan ju vara ett konkurrensmedel att man vet att det och det bolaget har bättre garantier. Precis som när man köper en bil eller andra varor, säger Konsumentombudsmannen, Gunnar Larsson.

I Skånetrafiken uppger man att man ersätter upp till 500 kr och ersättning utgår efter faktiska 20 minuters försening.

I Västra Götaland och i Stockholm räcker med att resenären tror att förseningen blir minst 20 minuter.

I Västra Götaland erätter man med högst 300 kronor och i Stockholm lokaltrafik med belopp upp till 800 kronor.

SL erbjuder också en kompenserande rabatt vid nästa inköp av månadskort till resenärerna. Även de som redan betalt ett kort för en hel säsong eller termin kompenseras. De kan få ett presentkort att använda vid nästa inköp förklarar SL:s styrelseordförande Christer G Wennerholm.

– 30-dagars kort ska gå att köpa för 530 kronor i stället för 690 kronor. Du kommer inte behöva ta med dig det kort du har haft under den här perioden. Men så finns det ju skolelever som har terminskort eller studenter. Det finns de som köper ett kort som gäller i fyra månader och köper sådana tre gånger om året och så finns det de som köper årskort. Då har ju de redan köpt för en längre period och kommer att få ett presentkort i stället på motsvarande belopp som den här rabatten innebär, säger SL:s styrelseordförande Christer G Wennerholm.

Maria Repitsch
maria.reptisch@sr.se

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se