FN ser över sin klimatpanel IPCC

Efter den växande kritiken mot FN:s klimatpanel IPCC backar nu världsorganisationen. Ett organ ska utses av oberoende forskare för att "se över och stärka" IPCC.

Inför klimatmötet i Köpenhamn i december ansågs e-brev, som läckts, visa att en del forskare i panelen valt att dölja fakta som visade att klimatförändringar inte orsakats av människan.

IPCC:s rykte skadades ytterligare av faktafel i en rapport där det påstods att Himalayas glaciärer skulle vara borta till år 2035, en uppgift som avfärdats som nonsens.