Utförsäkrade kan förlora bostadstillägg

Drygt 6 000 personer ser ut att förlora sitt bostadstillägg i år efter regeringens ändrade regler i sjukförsäkringen.

En av dem som blir av med sitt bostadstillägg när hon blir utförsäkrad är Sabina Lindholm, 36 år.

– Då tror jag att jag kommer att behöva gå till socialen för då räcker inte pengarna. Då kommer jag under existensminimum.

Sabina Lindholm är ensamstående tvåbarnsmamma och bor i en liten trea på 61 kvadrat. Hyran ligger på 5 500 kronor i månaden. Sabina lider av smärtsyndrom och utmattningsdepression och har fel på sköldkörteln.

Hon har varit sjukskriven sedan 1992 och haft tidsbegränsad förtidspension sedan 2000 men nu ska hon fasas ur sjukförsäkringen.

Eftersom Sabina Lindholm har två barn och en väldigt låg inkomst har hon rätt till både bostadsbidrag och bostadstillägg.

– Med bostadstillägg får jag ut 8 931 kronor i månaden. Sedan har jag småbarn så jag får 3 000 kronor i bostadsbidrag också.

Så du får ut 12 000 kronor?

– Ja. Det är vad jag och barnen lever på.

24 procent av de 58 000 som i januari fortfarande fick tidsbegränsad sjukersättning hade bostadstillägg.

Enligt försäkringskassans prognos kommer 27 000 med tidsbegränsad förtidspension utförsäkras i år vilket gör att 6 500 av dem samtidigt förlorar sitt bostadstillägg.

Bostadstillägget är max 4 600 kronor i månaden beroende på inkomst och bostadssituation.

Socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson bekräftar bilden av att Sabina Lindholm och andra kan komma att tvingas söka socialbidrag eller försörjningsstöd för att kompensera förlusten av bostadstillägget.

– Man kan också ansöka om att få ett försörjningsstöd av kommunen till en nivå som är en skälig levnadsnivå.

Men är det okej att du som minister säger att de här människorna kommer att kompenseras med socialbidrag?

– För det första så heter det försörjningsstöd och det här är personer för vilka det viktigaste inte är att ha kvar sjukförsäkringen om man har en arbetsförmåga utan de ska istället få rätt hjälp av Arbetsförmedlingen till rehabilitering och till stöd och hjälp för att så småningom komma tillbaka.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se