Kvotering till Indiens parlament

Indiens regering vill reservera en tredjedel av platserna i det federala parlamentet för kvinnliga politiker.

Förslaget har redan antagits av den indiska regeringen och ska nu behandlas i över- och underhusen.

Förslaget att reservera 33 procent av platserna skulle kraftigt öka antalet kvinnor i underhuset.

I dag innehas endast drygt 10 procent av platserna, 59 av 545, av kvinnor. I överhuset är knappt var tionde ledamot, 21 av 250, kvinna.

Förslaget har varit på gång i flera år i Indien, men stoppats av olika skäl. Den här gången uppges det dock vara på väg på allvar.