Fler poliser anmäls – få åtalas

Antalet polisanmälningar mot poliser ökade förra året med 16 procent. De vanligaste anmälningarna gäller tjänstefel, misshandel och vållande av kroppsskada. Det här framgår av en sammanställning som Dagens Nyheter gjort.
Förra året polisanmäldes 4 478 poliser i landet. Det är 630 fler än året innan och en ökning med 16 procent. Här ingår även ett mindre antal anmälningar mot civilanställda. Statistiken kommer från de åtta polismyndigheter i landet som svarar för tillsynen. Tjänstefel och misshandel vanligast De vanligaste anmälningarna mot poliser gäller tjänstefel, misshandel och vållande av kroppsskada. Det börjar dock bli allt fler anmälningar mot poliser för dataintrång. Just nu misstänks till exempel 230 poliser runt om i landet för dataintrång i samband med mordet på Anna Lindh. Hur många anmälningar leder då till en förundersökning? Här är inte statistiken komplett men som mest blir det förundersökning av var tredje anmälan. I Sörmlands län ledde ingen anmälan mot polis förra året till någon förundersökning. Få anmälningar leder till åtal Av de anmälningar där åklagaren inleder en förundersökning är den sedan ytterst få fall som leder till åtal mot polismannen. I Skåne ledde 262 förundersökningar till 11 åtal. I Jönköping 84 förundersökningar och 2 åtal. I Östergötland blev det 1 åtal av 62 förundersökningar. Den polisman som blir dömd för ett allvarligt brott riskerar avsked men det avgörs i den särskilda Personalnämnden. År 2000 var det tre poliser som avskedades. Förra året var det bara en.
Lars-Erik Backman lars-erik.l.backman@sr.se