Statens lånebehov 46 mdr

Svenska staten lånade 46 miljarder kronor förra året och det är första gången sen 1997 som staten måste låna pengar för att klara budgeten, enligt Riksgäldskontoret som förvaltar den svenska statsskulden.
Bland utbetalningarna var det framför allt pensionerna som blev dyrare, tillsammans med ökade bidrag till kommunerna och maxtaxan i barnomsorgen.